דיני עבודה – לא מה שחשבתם

Read articles related toLabor and Employment Law

שימוש לרעה בדין והגנה על זכויות

לא מעט מקוראי מאמר זה לא יאהבו אותו – בעיקר אלו המבקשים לראות בעובד כדמות מוחלשת הנתונה בהגדרה לניצול מצד מעסיקו, תוך התעלמות מכוחו הלא מבוטל של העובד לעשות שימוש לרעה בדין.

והנה לנו דוגמה המתרחשת חדשות לבקרים אשר יכולה להמחיש את יכולתו של העובד לנצל לרעה את מעסיקו ולפגוע בו:

בדרום הארץ פועלת לה חברה קטנה המעסיקה פחות מ-10 עובדים ומחזור עסקיה נמוך מ-5 מיליון ₪ בשנה ( "עסק קטן").

באותה חברה עבדה במשך עשור עובדת בכירה, שהיתה כפופה למנכ"לית בלבד. עבודתה התאפיינה באמינות ומקצועיות, ובהתאם נקשרו בינה לבין המנכ"לית קשרי חברות אמיצים שכללו סיוע הדדי במשברים ובבעיות אישיות, בילויים משותפים והשתתפות באירועים משמחים ועצובים גם יחד.

אלא שיום אחד ניגשה העובדת אל המנכ"לית וביקשה שזו תעלה את שכרה. המנכ"לית, אשר כפופה גם להנחיות דירקטוריון החברה, השיבה לעובדת, כי שכרה של העובדת הועלה רק לאחרונה, שהיא זכתה לשורת הטבות שכללו רכב חברה ודלקן ללא הגבלה, וכי בשל רגולציה חדשה שחלה על החברה נפגעו משמעותית הכנסות החברה, כך שהיא עלולה לעמוד בתוך זמן קצר בפני הפסדים. עם זאת, המנכ"לית הוסיפה והבטיחה, כי תבחן בשנית את בקשת העובדת להעלאת שכר בעוד מספר חודשים.

העובדת, שלא הסתפקה בתשובת המנכל"ית, פנתה לבעלי החברה, אך אלה לא התערבו, וסברו כי בכך תם העניין. אלא שבכך טעו טעות מרה אותה הבינו רק מאוחר יותר.

כך, כבר למחרת תשובת המנכ"לית פנתה העובדת לרופא פרטי ולרופא משפחה על מנת שאלה יציידו אותה באישורי מחלה. בהמשך, לאורך מספר שבועות ארוכים המשיכה העובדת להיעדר מעבודתה תוך שהצטיידה באישורי מחלה מתחדשים מרופאים שונים מן הגורן ומן היקב, חלקם כלל אינם מקופת החולים בה היא חברה.

כל זאת, על מנת לפגוע במנכ"לית ובבעלי החברה הרשעים אשר לא שעו לבקשתה לקבלת העלאת שכר נוספת.

העובדת אף המשיכה להיעדר מעבודתה מעבר למכסת ימי המחלה שנצברו לזכותה ביודעה, שלא רק שהחברה לא תפטרה במהלך שהותה בחופשת מחלה, אלא גם שהחברה תתקשה כספית להעסיק עובד חלופי ונוסף – וודאי כזה שלא נערכו לו חפיפה כנדרש על ידה ובוודאי כאשר החברה תידרש לכפל שכר.

יתרה מכך, היעדרות העובדת מעבודתה למשך תקופת ימי המחלה שנצברו לזכותה, אינה קוטעת את רצף עבודתה, ומניין ימים זה אף נצבר לצורך חישוב פיצויי פיטורים וזכויות מסוימות, כאשר מנגד החברה עומדת משותקת.

כך למעשה, עובדת שהכירה היטב את דיני העבודה בכל הקשור להיעדרות בגין ימי מחלה, עשתה שימוש לרעה בדין על מנת לחמוק במשך חודשים מעבודתה. זאת, תוך ניצול ציני של החוק במטרה לפגוע בחברה, הכל כאשר בית הדין לעבודה מנוע לתת סעד לטובת המעסיק.

משהעובדת המשיכה להיעדר מעבודתה (שכאמור נעשתה ללא כל התראה מוקדמת), פעילות החברה נפגעה ועמד חשש ממשי להמשך קיומה.

אי אז פנתה החברה למשרדנו ובאמצעות פעולה פשוטה אותה ביצע משרדנו, הצלחנו להתגבר על מכשול זה.

זאת, באמצעות הצגת דרישה לעובדת, כי תתייצב לבדיקה בפני רופא תעסוקתי מטעם המעביד, וזאת בהתאם לסעיף 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976, הקובע, כי אם התעורר ספק אצל מעסיק באשר לגבי תוכן תעודת מחלה שלא ניתנה כדין, אזי רשאי הוא לדרוש מהעובד לעבור בחינה אצל רופא תעסוקתי, ועל העובד להתייצב לבדיקה זאת.

כמובן, שהעובדת סרבה תחילה להיבדק, ואף שינתה בהמשך את סיבת מחלתה על מנת להקשות באיתור רופא תעסוקתי רלבנטי לסיבת המחלה החדשה, אלא שלאחר שאותר רופא מומחה נוסף, "השתפר מיידית" מצבה הרפואי של העובדת, היא לא חשה עוד בצורך להיבדק אצל רופא ואף ביקשה לסיים את העסקתה בחברה על דרך של פיטורים.

כאן המקום לסייג ולהדגיש, כי אין כוונת הכותבת לקבוע או לרמז, כי כלל העובדים מתחזים לחולים או מבקשים לנצל לרעה את הדין. כך גם אין בכוונתה לקבוע, כי לא קיימים מעסיקים רבים אשר פוגעים בזכויות עובדיהם ביודעין או שלא ביודעין.

עם זאת, נוכח הקלות של קבלת אישורי מחלה – לעיתים אף מבלי צורך להתייצב כלל לבדיקה אצל רופא המשפחה – מקבל העובד ימי מחלה רבים, ועושה בהם שימוש כדי לפגוע אנושות במעסיקו ו/או ככלי מיקוח.

זוהי רק דוגמה אחת ליכולתו של העובד לנצל את הדין לרעה. משכך, ועל מנת למנוע מצבים מעין אלו, קיים הכרח בביצוע בדיקה עניינית על פי נסיבות כל מקרה, תוך הפעלת שיקול דעת שיאפשר גמישות תעסוקתית והגנה על המעסיק מחד, לצד אפשרות החלמה אמיתית לעובד מאידך ללא חשש שיפוטר רק משום שאכן חלה.

כמובן שקיימות דרכים נוספות בהן ניתן להתמודד עם המצב שתואר לעיל, וכן עם מצבים נוספים בהם נעשה שימוש לרעה בדין או הפרה של הדין, הן על ידי המעביד והן על ידי העובד. לשם כך, בין אם אתה מעסיק ובין אם אתה עובד, אתה מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי וספציפי.

דילוג לתוכן